Att bara flyta med...

Att sitta i en styrelse eller i ett fullmäktige och bara flyta med är inte bra. Rätt var det är kommer det ett slarvigt underlag som man inte hinner läsa och som det verkar som alla andra har koll på, så allt är nog i sin ordning ...
Det är ju dumt att vara otrevlig och ställa besvärliga frågor, eller?

AMF:s pensionsavtal visade sig vara en skandal, men ingen brydde sig om att läsa och försöka förstå.
Ett säkrare övergångsställe för skolbarn visade sig vara en ny trafikled för 8000 bilar per dygn.

Så kan det bli när ingen tar personligt ansvar och bara flyter med och litar på att någon annan har koll ...

FAO är ingen biståndsorganisation

Gunilla Carlsson, biståndsministern, kritiserar FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation för bristande effektivitet i sin biståndsverksamhet i en debattartikel i DN den 9 mars. Men enligt Sverige ska FAO ägna sig bara åt forskning, metodutveckling och kunskapsspridning och vi har inte bidragit med pengar till någon biståndsverksamhet. Vi har inte heller deltagit i de stora Telefoodgalor som anordnas varje år där man samlar in pengar till FAO:s biståndsprojekt. Dessa finansieras alltså utan Sveriges medverkan helt utanför den reguljära budgeten. Sverige har alltid bara bidragit till den reguljära budgeten som inte omfattar bistånd. Hur kan vi då kritisera dem för brister i biståndet?

Tennisvägen och Nolhagapark

Har varit strängt upptagen i flera veckor att försöka rädda en del av Nolhaga park i Alingsås som hotas av fällning för att en ny väg ska dras fram,för att "sila" in fler bilar i stadskärnan. Allmänheten är i uppror, insändarestorm utan dess like, s+v+mp samarbetar väl, motionerar, debatterar, interpellerar, manifesterar. Lokalradio,TV, press är intresserade men de borgerliga majoriteten låter sig inte påverkas. Vägen ska fram! Idag har kommunstyrelsen tagit ytterligare ett beslut och skickar ett undermåligt underlag till fullmäktige. Den sista? fighten tas den 25 mars. Kändisar har adopterat de 13 största och mest skyddsvärda bokarna och en ek, bl a Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Lars Ohly och Mona Sahlin, Mattias Bäckman, K G Hammar, Lotta Engberg, Stefan Edman, Stefan Andhé, J Christer Ericson, Tore Hagman och Edit Ugrai.

EU pressar på Centralamerika handelsavtal

Idag startar förhandlingar om ett handelsavtal mellan EU och Centralamerika. Insynen är noll. Konsekvenserna katastrofala för fattiga småbönder och ursprungsbefolkningar. Tillsammans med ordf i LAG Latinamerikagrupperna har jag som ordf i Fian en debattartikel i Sydsvenskan. Vi kräver att förhandlingarna ska frysas tills det kan ske en öppen debatt av konsekvenserna. Mer info finns på www.rentmjol.nu

Inte ett enda torskyngel i Kattegatt!

Måndagsmorgonens nyhet i rapport den 17 dec 2007 bekräftar med fasa den bild jag fått i Isabella Lövins bok Tyst hav. Läs den! Det är precis som med klimatförändringen. Vi människor verkar inte kunna förmå oss till att reagera förrän det nästan är för sent.


Nu finns det inte ett enda torskyngel kvar i Kattegatt. Inte ett enda! Och de torskar som tas upp är alla mellan 1-2 år, dvs små och de förökar sig inte.


De kvoter som Sverige fått för att "begränsa" torskfisket är så stora att vi numera aldrig lyckas få så mycket torsk, trots större båtar och effektivare redskap. Måste vi i EU göra om Kanadas misstag och slå ut också våra torskbestånd?!


Politikerna har gjort ett stort misstag när de betraktat forskarnas alla larmrapporter som en partsinlaga som ska vägas samman med andra intressen. Nödvändigheten av att bevara tillräckliga bestånd av fisk i haven är väl inget man kan kompromissa bort!


Fiskerinäringen är starkt översubventionerad. Vi har för många, för stora och för effektiva båtar. Ca en miljard av skattebetalarnas pengar ger inte mer nytta än fisk för ca en miljard. Däremot ger subventionerna dramatiska skador på fiskbeståndet såväl i vårt närområde som längs u-ländernas kuster där EU köpt kvoter för en spottstyver och slagit ut det kustnära fisket för lokala fiskare.


Fiske är inte vilken näring som helst. Fisk är en naturresurs och den är inte oändlig som vi trodde förr. Torsk finns inte längre som en billig rikligt förekommande matfisk. Det är inte bara en miljökatastrof. Det är också en ekonomisk katastrof.


Vad vi omedelbart behöver är stopp för fiske av bl a torsk och ål. Vi behöver marina reservat med fiskeförbud där fisken kan få vara i fred och växa till. Varför prövar vi inte det nuvarande fisket i miljödomstol. Företag på land som har verksamhet som påverkar djur och natur måste ha tillstånd och komma med miljökonsekvensbeskrivningar. Det nuvarande fiskets miljökonsekvenser är väl dokumenterade. De borde räcka för ett totalförbud!

Ett litet parti med för många nivåer

Miljöpartiet är ett härligt parti som det är roligt att vara med i. I ett litet parti så behövs varenda medlem och det finns massor att göra.

Just nu är jag med i en grupp som försöker fundera ut hur vi ska minska alla tråkiga interna möten och bli lite roligare och mer attraktiva. Vi har ett problem här där jag bor i Alingsås och det är att vi tillhör en valkrets som heter Västra Götaland, norra, dvs vi bor i Västra Götalandsregionen, men det finns fem valkretsar och vår heter "norra". Den har egentligen bara en enda uppgift och det är att vara geografiskt underlag för val till region och riksdag. För övrigt har vi ingenting gemensamt och avstånden är långa.

Den nya regionen Västra Götaland med sina 49 kommuner är en nivå mellan riks och kommun och har en praktisk funktion med ett fullmäktige eller regionparlament som beslutar om sjukvård, trafik och kultur i vår region.

Men valkretsen har ingen.

Finns det inga gränser för underhållningsmord?

Jag protesterar!

Slår mig ner i soffan på lördagskvällen för att se på en brittisk deckare, påannonserad av en leende hallåa.
Filmen inleds med ett mord, skildrat i detalj. En ung kvinna stängs in i sin bil som knuffas ner i vvattnet. Man får under en lång sekvens se henne kämpa vilt för sitt liv, man får se hur vattnet stiger allt högre, hur hon slår på rutorna, rycker i dörrarna, hur hon försöker ringa på mobilen, hur slutligen bilen sjunker under vattnet.
Inte nog med det, så småningom kommer scener där bilen öpnnas vattenet forsar ut och kvinnans huvud och arm ramlar ut. Man får se henne bäras iväg på bår, skjutas in frysrum, identidieras, ligga i obduktionsrum där obducenten beskriver hur en drunkningsdöd går till till skillnad mot om man är död innan man kastas i vattnet.
Är detta underhållning? Är detta en mysig lördags deckare?
Visst lever vi en en våldskultur, men finns det ingen mer än jag som reagerar för den här typen av underhållningsmord!
Jag mår illa! Jag äcklas! Jag protesterar!

Ute igen!

Nu har min andel av personkryssen sjunkit till 7,98 %!
Några post- och utrikesröster återstår.
Ynka 2 kryss saknas.
Jag har ont i magen av nervositet.
Kl 19 är det klart

Förfärliga kommentarer på min blogg!

I valrörelsens slutspurt drabbas jag av rasistiska kommentarer på min blogg. Förgäves försöker jag radera de kommentarer som står här, men hittar inte hur man gör. Kan någon hjälpa mig?

Dagen har varit full. Först besök på Volvo flygmotor, Volvo aero i Trollhättan tillsammans med Lars Ångström från försvarsutskottet i riksdagen. Besöket var mycket positivt. Från att ha haft 100 % militär produktion har man nu bara 14 %. Resten är civil och rymd.

Eftermiddagen ägnades åt att demonstrera solspisen på torget i Alingsås. Den väcker mycket uppmärksamhet, men tidningen kommer inte. Kanske i morgon?

Vem har rätt?

Lyssnade på tidningskrönikan i söndags. Den handlade om bristen på miljö och internatioenlla frågor i media och i valrörelsen. Man hänvisade t o m till Bo Ekman och mötet i Tällberg som startar i morgon där många näringslivstoppar och politiker ska diskutera "hållbar utveckling".
Många väljare är oroliga och saknar det riktigt djupa engagemanget bland de politiska partierna. Svenska naturskyddsföreningen är bekymrad över bristen på miljöintresse hos såväl moderaterna och folkpartiet som hos vänsterpartiet. Miljöpartiet får ensamma bära ansvaret. Ungefär så sa de.

Strax efter kom programmet "Sommar" med den gamle skjutjärnsjournalisten Ortmark. En majoritet av journalisterna är vänster eller miljöpartister, sa han. Det måste betyda att det blir slagsida i nyhetsförmedlingen och värderingen av vad som är viktigt och som borde komma fram. Om det är mer lönsamt och säljande att vara domedagsprofet, så är det klart att den sortens nyheter lätt tar överhanden, sa han.

Han borde läsa Mark Lynas bok Oväder, med reportage från England, Alaska, Kina, Latinamerika och USA om kollapsade ekosystem, extrema stormar, oväntade temperaurväxlingar och en havererad miljöpolitik! Det står inte för mycket om klimatförändringen. Det står för lite!

Någon sprider ut falska rykten

Håller på att planera min personvalskampanj. Målgruppsanalys, fokusering av budskapet, aktiviteter, material, finansiering......

Jag ansöker om pengar från styrelsen i min lokalavdelning i Alingsås som lovat stödja min personvalskampanj till riksdagen. Jag får inget beslutar de! Vad besviken jag blev när jag fick reda på det!
Efter ett par dagar kommer jag på orsaken. Någon har spritt ut ett rykte om att jag redan fått 25 000 och då behöver jag ju inget.
Jag ringer den jag anar vet något och jodå, han bekräftar. Det har stått i ett protokoll som ligger ute på nätet och det sprider sig snabbt säger han. - Hur då? frågar jag.
- Jo, folk frågar ju, svarar han.
- Vilka då? framhärdar jag, men det vill han inte berätta.
Jag kollar protokollen som finns lätt tillgängliga för alla som är medlemmar.Det finns naturligtvis inget sådant beslut i något protokoll.
Men ryktet har redan spritt sig....

De svåraste frågorna saknas i valdebatten

Hans Abrahamsson skriver på GP-debatt den 8 april att de svåraste frågorna saknas i valdebatten. Han efterlyser nya utopier som svar på hur kraven på levnadsstandard, rimligt resursuttag och global fattigdomsbekämpning skall kombineras.

Miljöpartiet har tagit fram en rapport, kallad NOLLSVÄLT. Det är vår utopi och den är fullt realistisk. Vi menar bestämt att det går att utrota hungern som dödar ett småbarn var femte sekund. Resurser saknas inte och rätten till mat, dvs. möjligheten att få försörja sig och sina barn, är en av de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konventioner. Regeringarna i varje land har skyldighet att organisera sina samhällen så att det blir möjligt.

För Sveriges del innebär det att vi måste sluta sabotera andra länders försök att fullgöra dessa skyldigheter. Varje regering måste få ha ett manöverutrymme och vi/EU måste sluta pressa fattigare länder att anpassa sig till våra krav.

Vi svenskar lever i genomsnitt på en orimligt hög materiell standard. Vår jakt på ständig ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är inte rimlig och inte ekologiskt hållbar. Därför arbetar vi för en ekonomi som är underordnad det ekologiska systemet, grön skatteväxling, rättvisare fördelning, ökat bistånd, skatt på valutatransaktioner och mot svensk vapenexport.

Internationella vattendagen

Den 22 mars, internationella vattendagen.

1.100.000.000 människor, en sjättedel av mänskligheten saknar tillgång till rent dricksvatten! Ändå finns det tillräckligt med sötvatten på vår jord för att täcka allas behov. Fattiga och marginaliserade människor nekas lika tillgång till vatten. Fattiga får också ofta betala mycket mer för sitt vatten än medelklassen, ibland trettio gånger mer. (Källa FIAN www.fian.org)

Vatten är en av FN:s deklarerade mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt till vatten! Det är inte bara en vara eller tjänst som kan säljas av dem som vill tjäna pengar! Vi, dvs EU borde sluta med att i WTO-förhandlingar om tjänstehandelsavtalet Gats, pressa u-länder att lämna ut sin vattendistribution till europeiska storföretag.

För 25 år sedan var jag med på en studieresa till FN och till Nicaragua. Då hade 6 % av människorna på landsbygden där tillgång till rent vatten. Jag fick en konkret fråga om jag kunde hjälpa till. Det blev upptakten till ett solidaritetsprojekt Vatten till Ocotal, som gick ut på att förse en liten stad i norra Nicaragua, med slangar och kranar, så att de kunde distribuera vatten ut till kvarteren. Det betydde mycket för mig och oss som ägnade en stor del av vår fritid under många år åt detta. Det betydde också mycket för kvinnorna och barnen i Ocotal. Kvinnorna fick vatten alldeles utanför sina hus. Barnadödligheten sjönk!

Finns jag?

Hej!
Kollar bland bloggarna på politik men hittar inte min. Ändå har jag registretat den, trodde jag. Funderar också på vad jag kallat den, lenaklevenas. Kanske inget bra namn. Varje gång jag går in på webblogg, politik ser jag Yvonne Ruwaidas "Act for solidarity först". Hon är smart! Min borde naturligtvis ha hetat Absolut bäst! så hade den kommit först i bokstavsordning! Kan man ändra tro?
Lena