Ett litet parti med för många nivåer

Miljöpartiet är ett härligt parti som det är roligt att vara med i. I ett litet parti så behövs varenda medlem och det finns massor att göra.

Just nu är jag med i en grupp som försöker fundera ut hur vi ska minska alla tråkiga interna möten och bli lite roligare och mer attraktiva. Vi har ett problem här där jag bor i Alingsås och det är att vi tillhör en valkrets som heter Västra Götaland, norra, dvs vi bor i Västra Götalandsregionen, men det finns fem valkretsar och vår heter "norra". Den har egentligen bara en enda uppgift och det är att vara geografiskt underlag för val till region och riksdag. För övrigt har vi ingenting gemensamt och avstånden är långa.

Den nya regionen Västra Götaland med sina 49 kommuner är en nivå mellan riks och kommun och har en praktisk funktion med ett fullmäktige eller regionparlament som beslutar om sjukvård, trafik och kultur i vår region.

Men valkretsen har ingen.