The price of survival

Skickliga och lyhörda tjänstemän är det bästa jag vet. Anna-Karin Andersson, miljöpartiets globalpolitiska sekreterare, anställd på riksdagskansliet skickar mig en länk till en artikel i The Guardian: The price of survival.

Jag har länge hävdat att man borde ge pengar till fattiga människor, pengar i handen så att de kan köpa mat och annat de behöver.

I artikeln berättas det om att Oxfam har ett projekt för att se om det är effektivt att ge pengar till fattiga människor. En ny hungerkris förvärras just nu i södra Afrika. Oxfam har beslutat att ge $20 i månaden till fattiga familjer i Zambia och noga följa upp hur pengarna används. I slutet av mars hade de ca 86 000 hushåll på sina listor.

De tveksamheter till att dela ut pengar har visat sig vara myter, menar Oxfam och jag tror dem. Pengarna används till grundläggande behov och administrationen är billig. Oxfam har goda erfarenheter från kontantstöd sedan tidigare i Etiopien, Somalia och till människor drabbade av tsunamin. Vad tror du?
Läs artikeln på http://society.guardian.co.uk/aid/story/0,,1643211,00.html

Dags för kongress!

På torsdag Kristi Himmelsfärdshelgen startar miljöpartiets årliga kongress, denna gång i Borås, så det blir åtminstone nära. Tur det! Vårt älsta barnbarn Pelle fyller 6 år på fredag och det vill jag inte missa! Så jag smiter iväg den eftermiddagen.

Partistyrelsen där jag fortfarande är med startar redan på onsdagen och har sedan möte varje morgon kl 7.00. Har inte hunnit läsa alla handlingar ännu. Det ska bli skönt att sluta, men det har varit jätteintressant att få vara med i två år och lära sig hur allt fungerar.

Kongressen är på många sätt ett bekymmer. Många vill inte offra den finaste helgen på året till att sitta inne och fatta beslut efter beslut. Så det är tyvärr till stor del samma medlemmar som är ombud år efter år. De vildaste förslag kommer upp till diskussion, debatterna i plenum är oändliga, talartiden är kort. Alla medlemmar får närvara och alla har rätt att yttra sig. Media älskar att skildra de mesta avvikande åsikterna och personerna. Så blir det säkert också i år och våra opinionssiffror kommer att sjunka. Andra partiers siffror ökar oftast när medias intresse ökar, men hos miljöpartiet är det tvärt om!

Vi borde inte ha kongress så ofta!

Någon sprider ut falska rykten

Håller på att planera min personvalskampanj. Målgruppsanalys, fokusering av budskapet, aktiviteter, material, finansiering......

Jag ansöker om pengar från styrelsen i min lokalavdelning i Alingsås som lovat stödja min personvalskampanj till riksdagen. Jag får inget beslutar de! Vad besviken jag blev när jag fick reda på det!
Efter ett par dagar kommer jag på orsaken. Någon har spritt ut ett rykte om att jag redan fått 25 000 och då behöver jag ju inget.
Jag ringer den jag anar vet något och jodå, han bekräftar. Det har stått i ett protokoll som ligger ute på nätet och det sprider sig snabbt säger han. - Hur då? frågar jag.
- Jo, folk frågar ju, svarar han.
- Vilka då? framhärdar jag, men det vill han inte berätta.
Jag kollar protokollen som finns lätt tillgängliga för alla som är medlemmar.Det finns naturligtvis inget sådant beslut i något protokoll.
Men ryktet har redan spritt sig....

Att få komma ut och träffa elever

Jag vill gärna komma ut och träffa gymnasieelever och elever på folkhögskolar. Så jag ringer runt. Lite napp får jag. Alströmergymnasiet i Alingsås lovar skicka mig ett schema med timmar jag kan få komma och till Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg får jag skicka ett brev till lärarna med ett erbjudande.
Nu ringer Pavo från Alströmer. Vill jag komma i morgon och på fredag? Självklart!

ZERO HUNGER

Det gick! De europeiska gröna partierna gillade resolutionen som antogs utan förändringar. Alla rapporter gick åt!
Jag fick förtroendet att presentera den på några korta minter och tack vara den översatt rapporten som jag hade kunnat gå och dela ut och prata om under fredagen och lördagen så var alla invändningar borta.

Förslagen som alla gröna partier i Europa nu ska jobba för
så att vi når målet NOLLVÄLT, ZERO HUNGER är:
1. Ändra EU:s jordbruks och handelspolitik, så att vi inte saboterar för andra länder
2. Alla länder behöver ett politiskt manöverutrymme och måste själv få bestämma om sin jordbruks- och handelspolitik så länge de inte dumpar överskott i andra länder.
3 Mat är en mänsklig rättighet. Det behövs ett s k tilläggsprotokoll till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, så att individer kan klaga på sina regeringar när de inte gör allt de kan för att deras medborgare ska kunna försörja sig.
4. Inför en avgift på valutatransaktioner och höj biståndet för att finansiera utrotandet av hungern.

NOLLSVÄLT

Mitt främsta politidska mål är NOLLSVÄLT. Hajar du till för ordet så förstår jag det. Det är nämligen nytt, men betyder precis som det låter NOLL SVÄLT. Ingen enda människa, framför allt inga barn, ska behöva dö av svält. För att det ska bli möjligt behöver vi först och främst ha ett ord för vår vision. Det går inte att nå något som man inte ens vet vad det heter. Förverkligandet börjar i tanken!

Miljöpartiet har antagit en rapport som heter NOLLSVÄLT. Den finns på www.mp.se. På min hemsida finns ännu mer info och förslag mp.se/lenaklevenas

Idag säger UNICEF, FN:s barnfond: "Världens länder sviker barnen i kampen mot undernäring. Mer än en fjärdedel av barn under fem års ålder i u-länderna är underviktiga. Undernäring fortsätter att vara en global epidemi som bidrar till mer än hälften av alla dödsfall bland barn under fem år, omkring 5,6 miljoner om året."

Att utrota hungern är fullt möjligt. Det finns tillräckligt med mat! Det är bara den politiska viljan som saknas. Till helgen har de europeiska gröna möte i Helsingfors. Svenska miljöpartiet lägger då fram en resolution om ZERO HUNGER. Rapporten tar vi med, översatt till engelska. Jag hoppas vi kan öka den politiska viljan på europeisk nivå!