Kandidat till EU-parlamentet!

Snart är det dags igen för val till EU-parlamentet, söndagen den 7 juni. Och jag står på 7:e plats på Miljöpartiets lista. Lätt att komma ihåg om ni vill kryssa. 7:e plats den 7:e juni!

Miljöpartiet har en lista som omfattar hela Sverige, så för en gång skull är man som kandidat inte begränsad till sin egen lilla valkrets. Att stå på sjunde plats känns ganska fint. man få vara med och kämpa för att få upp valdeltagandet och röstsiffrorna, men behöver inte räkna med att behöva åka till Bryssel i fem år. Jag åker hellre till Stockholm efter riksdagsvalet nästa år.....
Frågorna som jag jobbar med är desamma avsett var, för en bättre miljö, för rättvisare handelsvillkor, för nollsvält.
Och verktygen finns överallt, men ser lite olika ut på olika nivåer.

I EU avgörs den svenska jordbruks- och handelspolitiken. Vi har inte längre någon "egen". Därför måste vi arbeta hårt inom EU så att EU uppför sig anständigt gentemot andra länder. Skulle jag bli EU-parlamenatariker finns det hur mycket som helst att sätta tänderna i

Tilläggsprotokollet upp till beslut i FN:s generalförsamling!

Den 10 dec är MR-dagen. I år firas 60-årsjubileum av FN:s förklarinmgen om de mänskliga rättigheterna. Men i år är dagen extra värd att fira. De mänskliga rättigheter som finns i den konvention som behandlar de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, den så kallade ESK-konventionen, kommer troligen idag att få sitt "kyotoprotokoll", ett tilläggsprotokoll, antaget i FN:s generalförsamling. Då kommer äntligen kränkingar av rätten till mat, vatten, bostad etc att kunna bli föremål för individuell klagan inom FN-systemet. De regeringar som inte har respekterat, skyddat eller tillgodosett sina medborgarae rätt att kunna försörja sig blir tvugna att förklara varför de inte gjort vad de till det yttersta av sin förmåga har lovat göra. Detta kommer att bli ett fantastiskt verktyg i kampen för utrota extrem fattigdom och hunger. FIAN har arbetat för detta i tjugo år så det är en glädjens dag.

En hundring i månaden till varje byinvånare

I byn Otjivero i Namibia gör man just det, ger en hundring i månaden till alla. En basic income grant BIG. Läs mer på www.bignam.org Det är ett tvåårigt projekt som startade vid årsskiftet. Var och en av byns 1200 invånare får en namibisk hundralapp, motsvarande 82 kr. Resultatet är gott. Sedan denna BIG började delas ut rapporterar sjuksköterskan i Otjivero att inte ett enda barn tagits in för akut undernäring, vilket tidigare hände två ggr per månad. Människorna köper uppenbarligen mat till sina barn. Fler kommer till hälsokliniken när de kan betala avgiften på 50 cent. De betalar också skolavgifter, köper skoluniformer och skor till barnen och förbättrar sedan sina hus. Det är t o m lättare att söka jobb, när man kan köpa anständiga kläder. Ni minns kanske min idé om att införa ett globalt barnbidrag? Och Joeseph Hanlons påstående: "It´s poosible just to give money to the poor" Nu finns det dom som gör just det! Och man kan stödja det direkt ekonomiskt om man vill.

Livsmedelskrisen galopperar i finanskrisens skugga

I skuggan av den finansiella krisen finns den globala livsmedelskrisen som också blir allt värre. Trots Millenniemålet om att utrota extrem fattigdom och hunger accelererar även tempot i svältdöden. Ett litet barn dör av kronisk undernäring var femte sekund. Och världens regeringar står lika handfallna i att hantera denna accelererande kris som den akuta finanskrisen. Antalet kroniskt undernärda var enligt FAO 923 miljoner under 2007, en kraftig ökning sedan året innan. Under 2008 kommer antalet troligen att överstiga en miljard! De allra flesta, 90 % av de 923 miljoner människor som lider av kronisk undernäring gör det på grund av bristande tillgång till resurser. De är för fattiga för att kunna försörja sig och behöver i första hand tillgång till produktiva resurser, jord, vatten och fröer eller en tillräcklig inkomst för att kunna försörja sig själva och sina svältande barn. Trots att majoriteten av de hungrande bor på landsbygden, där maten produceras, saknar de resurser för att kunna producera eller köpa sin mat. Detta beror till stor del på regeringarnas bristande respekt för människors rätt till mat, som stadgas i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och den juridiskt bindande konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De flesta av världens stater har genom konventionen förbundit sig att respektera, skydda och uppfylla rätten till mat. Ändå är det oftast de vinstdrivande syftena som styr de politiska besluten - inte människors rätt till en tillfredsställande levnadsstandard! Nu satsas miljarder på att rädda det finansiella systemet. När ska världens regeringar satsa miljarder på att låta alla världens barn få äta sig mätta?

Mänskliga rättigheter

När vi pratar om mänskliga rättigheter tänker vi ofta fel. Den svenska regeringen gör det. Alla som med rätta kritiserar kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina gör det. T o m Global Greens gör det i sitt 21-punktsprogram som antogs i maj. Hur tänker man då fel? Jo, man tänker nästan bara på de medborgerliga och politiska rättigheterna, som yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet. Och glömmer helt bort att de mänskliga rättigheterna också är ekonomiska, sociala och kulturella. Det är en mänskliga rättighet att få äta sig mätt, att få försörja sig, att ha tak över huvudet och att få utbildning. Och det är respektive regerings ansvar att i första hand respektera och skydda sina medborgares rättigheter. Och att också se till att inte kränka de mänskliga rättigheterna för medborgare i andra länder. Det är fastslaget att de mänskliga rättigheterna är generella, individuella och universella. De gäller alla människor, alltid och överallt. De är jämbördiga och ömsesidigt stödjande. Därför borde vi sluta att gradera dem! Rätten till mat är precis lika viktig som rätten till prat! Det här borde såväl den svenska regeringen som Global Greens rätta till i sina politiska dokument. Kanske skulle vi t o m kunna ge lite kredit till Kina för att de lyft hundratals miljoner ut extrem fattigdom och svält och inte bara kritisera dem för de andra kränkningar de utsätter sina medborgare för.

Annika Lantz frågar biståndsministern om nollsvält

Ibland blir man bara jätteglad!
Torsdagen den 15 februari berättar Annika Lantz för biståndsminister Gunilla Carlsson att Miljöpartiet har med nolltolerans mot svält i sitt partiprogram och frågar vad hon tycker om det!

Roligt att hon har upptäckt att vi i Miljöpartiet har ett program för nollsvält, ett nytt ord för att beskriva den vision vi har.

Lyssna gärna på programmet:
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/sandningsarkiv.asp?programID=2822

Inslaget kommer efter knappt 30 minuter och kommenteras också av två killar som gjort en film om Etiopien.

Biståndsministern fick frågor som: När ska du bilda ett "fattigdomsråd"?
Hur ska man få upp fattigdom på löpsedlarna?
Når pengarna fram till folket?

Bra frågor! På den sista tror jag att Joe Hanlon har ett svar!

Roligt med kommentarer!

Hej Daniel i Säffle!

Lycka till med etableringen! Kom gärna och besök oss i Alingsås. Visst skulle vi ha kunnat sälja mer och det kommer vi säkert att göra också eftersom vi ökar vår omsättning hela tiden. Men vi startade med 0 kr och i liten skala. Vi har inga lån annat än till tre medlemmar som lånat ut lite egna pengar. Vi driver den helt ideellt, dvs alla som står i butiken arbetar gratis. För oss alla som är engagerade är det viktigt att vi kommer att överleva och finnas kvar. Nu är vi säkra på att göra det.

Vår butik, som heter Solen, med inriktning är rättvisemärkt ligger bredvid en butik som heter Planeten, som säljer KRAV-märkt och ekologiskt. Det är två ganska små affärer som passar väldigt bra ihop. Vi har samma kundkrets. Planeten har funnits ca 20 år. Vi startade för 1 okt 2005. Orsaken var att affärslokalen bredvid Planeten blev ledig och då kände jag att det var dags att försöka förverkliga den dröm jag burit på i många år.

Vi har ca 170 medlemmar i vår förening som driver Världsbutiken. De flesta finns med på en maillista så vi lätt kan informera varandra och hålla kontakt.

Nu ska jag ut i skogen och se om det finns några trattkantareller så här på nyårsafton. Men jag återkommer....

Intresset för rättvisemärkt växer

Världsbutiken SOLEN i Alingsås har nu funnits i drygt ett år. Den drivs av en förening där jag är ordförande. Och vi har världens bästa styrelse! Alla som jobbar i butiken jobbar idéellt så vi behöver bara dra in pengar till hyra, el, telefon, försäkring.

I december har vi sålt för över 100 000 kr! Nu känns det verkligen som om vi är på säker mark. Flera varor är helt slut, kunderna har börjat hitta till butiken, vi har börjat sälja kläder från "people tree" plus förstås allt det vanliga vackra konsthantverket och kaffe, te choklad, kryddor, chutney, marmelader, jos, nötter, honung, smycken......

Vi som jobbar där blir också ofta ombedda att komma ut till olika organisationer och skolor och berätta om rättvis handel. Jag var t ex själv i Sollebrunns skola före jul och visade upp lite varor och berättade om hur de som producerar det vi konsumerar har det. Efteråt gjorde ett par av flickorna ett studiebesök i butiken och de tog också med sig lite varor till försäljning på skolan.

Meningen med vår förening är dels att driva en butik, men också att skapa opinion för en rättvisare handel. Båda sakerna känns lika viktiga!

KLEVENÅS ORDNADE EXTRAMILJONER TILL SKOLAN

Ja, så står det faktiskt på löpsedeln till Alingsås tidning i veckan!

Kommunfullmäktige i Alingsås, där vi nu är tre miljöpartister beslutade om budgeten den 22 november. Vi hade i förväg beslutat oss för att fokusera på skolan, kulturen och miljön. Skolan skulle vara mitt område, så jag fördjupade mig i alla papper som hörde dit.

Alingsås ligger på 287:e plats när det gäller lärartäthet. Det fanns en reservation från v och s där de ville att ytterligare 2,5 miljoner kr skulle anslås för att åtminstone något kunna minska barngrupperna i skola och förskola. Jag beslutade mig för att stödja den och yrka bifall.

Det var riktigt kul att vara uppe i talarstolen igen. Det är 26 år sedan sist i Alingsås. Jag kände att jag pratade väl. Det fanns massor av tunga argument i underlaget. Jag utmanade politiker i den lokala borgerliga alliansen att leva upp till det de pratat om i valrörelsen. De tog tydligen åt sig! Fyra av dem avstod i den efterföljande voteringen, så oppositionen s+v+mp vann med 24 mot 23. Så nu får jag massor av snälla mail och kramar från föräldrar och lärare.

Kul att det går att göra skillnad!

Äntligen valdag!

Är hemma och vilar ryggen en stund. För första gången delar miljöpartiet i Alingsås ut valsedlar utanför valstugorna. Det är en ny och väldigt positiv erfarenhet. Många väljare bestämmer sig på väg in i vallokalen och då kan det avgöra om vi står där eller inte.

I kväll blir det valvaka, också för första gången för oss. Vi ska ses på Nolby gårds café, där en av våra medlemmar driver företaget Hus till hus, där man tar vara på och säljer begagnat byggnadsmaterial.

Det är stora förändringar på gång för miljöpartiet i Alingsås. Våra två ledamöter i fullmäktige den senaste mandatperioden har ju gått över till moderaterna. Den utlösande faktorn var att en majoritet av våra medlemmar inte vill att vi skulle samarbeta så tätt med de borgerliga utan stå självständiga. Förra valet tappade Mp här 300 röster. Vi hoppas nu återvinna dem och fler därtill.

Det blir spännande i kväll! Jag hoppas på massor av kryss i riksdagsvalet förstås, men de siffrorna blir inte klara förrän på onsdag. Sedan vet jag.

Aftonbladets valet från A till Ö, Nollsvält finns med!

Köpte du Aftonbaldet i tisdags? Har du den kvar? Kolla på Valet från A till Ö! På N ska det stå NOLLSVÄLT, miljöpartiets vision för en bättre värld!
Vad roligt att de har upptäckt vårt nya ord och vår nya vision!
Har du tidningen kvar? Jag har själv inte sett det och skulle så gärna vilja kolla. Hör av dig i så fall! 070 530 42 53

I morgon på valdagen står jag och delar ut valsedlar. Vore kul om någon ringde!

Kolla GP idag!

Göteborgsposten skriver idag om personvalskampanjer till riksdagen. Jag är intervjuad med bild och allt som ett exempel på en sådan kandidat. Vilken tur jag har! Det gäller ju att bli känd bland väljarna och att de vet att de kan kryssa en kandidat om de vill.

Jag tycker det är kul med personvalskampanj och är glad att den möjligheten finns! Det känns bra att det är väljarna och inte en mindre grupp i partierna som avgör vem som väljs.

Visst förstår jag att kandidaten som står på första plats inte tycker att det är så kul att jag som står som nummer två utmanar honom. Men syftet med kampanjen är ju att få så många väljare som möjligt till Mp. Varje kandidat har ju sitt fokus och sina målgrupper. Breddar vi oss når vi fler.

Men jag är också beredd på att jag kan komma in och det vill jag väldigt gärna!

Peter sommartalar i Alingsås på lördag, titta gärna 11.30

Sommarlägret närmar sig, gästerna har redan börjat komma. De långväga från Benin och Guatemala är redan på plats och tas om hand av miljöpartister i Stockholm och Göteborg.

Den stora ansamlingen av folk i Alingsåstrakten lockar också språkröret Peter Eriksson att hålla sitt sommartal här. Det är mycket som ska ordnas med det också. Annonsering, trubadur, ljudanläggning, presskonferenslokal, kontakta tidningar, ordna busstransporter så alla deltagare på lägret kan komma in till stan och lyssna.

Själv ska jag få den stora äran att hälsa välkommen och också säga något kort politiskt. Det blir förstås något om global rättvisa.

Hoppas solen kommer att lysa! men annars har vi förberett med gröna paraplyer från den gemensamma klimatkampanjen och i värsta fall också ett partytält.

Vill du se hur det går så logga in på www.alingsas.se/turism och klicka på webbkamera över torget, så kan du se hur det tar sig ut. Speakers corner där talet hålls, ligger precis framför det stora gula huset.

Midsommar!

Rosor, pioner, prästkragar och iris! Hela trädgården är full!
Och ytterdörren lyser nymålad i dalablått. Hur vackert kan det bli!

Snart bär det av till ett litet torp vid Hunneberg och sill och potatis med äldste sonen med familj. Två härliga barnbarn att krama om har han gett oss!
Sedan blir det Västra Tunhems hembygdsgård och lekar kring midsommarstången. En av de vackraste platserna på jorden enligt Linné som besökte Västra Tunhem på 1700-talet!
Det regnade på morgonen, men det ska klarna upp. Lite kallt känns det dock efter de senaste veckornas värmebölja. Det får bli gympaskor och sockar.
Glad midsommar på er!

Mellerud 19 %!

Minns ni att jag var i Mellerud för tre månader sedan, på en auladebatt och värvade två nya medlemmar, en lärare och en elev? Jätteroligt var det och jag var så stolt. Nu finns det en lista till fullmäktige och de två som jag värvade står som nr 1 och nr 2.

Nu kommer nästa glädjekälla. I resultatet av Ungt val får Mellerud 19 % av de ungas röster. Det är den högsta siffran bland Västra Götalands 49 kommuner!

Lise Nordin, GU:s ombudskvinna är gullig och skickar mail om det goda reslutatet.
Hennes kommentar är: "I Mellerud har vi inte haft någon aktivitet förutom att Lena K representerade oss på en skoldebatt för några månader sedan. Hon måste gjort ett otroligt bra jobb för att nå 19 procent! Det högsta vi har i någon kommun."

Härligt!