Tilläggsprotokollet upp till beslut i FN:s generalförsamling!

Den 10 dec är MR-dagen. I år firas 60-årsjubileum av FN:s förklarinmgen om de mänskliga rättigheterna. Men i år är dagen extra värd att fira. De mänskliga rättigheter som finns i den konvention som behandlar de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, den så kallade ESK-konventionen, kommer troligen idag att få sitt "kyotoprotokoll", ett tilläggsprotokoll, antaget i FN:s generalförsamling. Då kommer äntligen kränkingar av rätten till mat, vatten, bostad etc att kunna bli föremål för individuell klagan inom FN-systemet. De regeringar som inte har respekterat, skyddat eller tillgodosett sina medborgarae rätt att kunna försörja sig blir tvugna att förklara varför de inte gjort vad de till det yttersta av sin förmåga har lovat göra. Detta kommer att bli ett fantastiskt verktyg i kampen för utrota extrem fattigdom och hunger. FIAN har arbetat för detta i tjugo år så det är en glädjens dag.