Töntigt med SUVAR

I lördags arrangerade EFGP, the European federation of Green Parties och det svenska miljöpartiet ett seminarium om klimatförändringen. Mest intresserade var man av de framgångar vi haft i Sverige med att få upp intresset för miljöbilar, dvs bilar drivna av något annat än bensin.
Det är som om korken har gått ur! Nybilsförsäljningen är nästan explosionsartat och t o m industrin vet att det är tack vara politiska beslut som detta blivit möjligt.
Vi har genomdrivit lägre skatt på tjänstebilar som är miljöbilar och beslutat att statens bilinköp ska till minst 25 % bestå av miljöbilar. Polisen ska t ex köpa in sådana. Det kommer att bli ett stort tillskott så småningom på andrahandsmarknaden. Nu är det svårt att få tag på en begagnad miljöbil! Efterfrågan ökar så fort. När möjlighte ges vill de allra flesta av oss agera miljövänligt om inte kostnaderna är orimliga.
Nu har också Saab gjort en tuffare bränslesnål bil så det har nästan blivit töntigt att ha en SUV.
2009 ska alla större mackar ha alternativa bränslen. I flera kommuner t ex Göteborg får man parkera gratis om man har en miljöbil och i Stockholm behöver man inte betala någon trängselskatt.

Internationella vattendagen

Den 22 mars, internationella vattendagen.

1.100.000.000 människor, en sjättedel av mänskligheten saknar tillgång till rent dricksvatten! Ändå finns det tillräckligt med sötvatten på vår jord för att täcka allas behov. Fattiga och marginaliserade människor nekas lika tillgång till vatten. Fattiga får också ofta betala mycket mer för sitt vatten än medelklassen, ibland trettio gånger mer. (Källa FIAN www.fian.org)

Vatten är en av FN:s deklarerade mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt till vatten! Det är inte bara en vara eller tjänst som kan säljas av dem som vill tjäna pengar! Vi, dvs EU borde sluta med att i WTO-förhandlingar om tjänstehandelsavtalet Gats, pressa u-länder att lämna ut sin vattendistribution till europeiska storföretag.

För 25 år sedan var jag med på en studieresa till FN och till Nicaragua. Då hade 6 % av människorna på landsbygden där tillgång till rent vatten. Jag fick en konkret fråga om jag kunde hjälpa till. Det blev upptakten till ett solidaritetsprojekt Vatten till Ocotal, som gick ut på att förse en liten stad i norra Nicaragua, med slangar och kranar, så att de kunde distribuera vatten ut till kvarteren. Det betydde mycket för mig och oss som ägnade en stor del av vår fritid under många år åt detta. Det betydde också mycket för kvinnorna och barnen i Ocotal. Kvinnorna fick vatten alldeles utanför sina hus. Barnadödligheten sjönk!

LULA

Böcker ligger lockande på ett bord i biblioteket. Min blick faller på en lysande blå, med fotot av en man, Lula. Jag norpar åt mig den i farten, hade inte tänkt låna något. Igår gick lånetiden ut för andra gången.
Vill inte riktigt skiljas från boken. Kanske blir det lättare om jag skriver några rader.
Jag mötte Lula i Porto Alegre i Brasilien på World Social Forum 2003. Såg och hörde honom tala inför tiotusentals människor på utomhusscenen, men fick också göra det inomhus i ett mindre (ca 100 pers) sällskap. Jag gillar den mannen!
Ingen annan statschef har någonsin satt upp som högsta prioriterade inrikespolitiska mål att ingen medborgare ska svälta, FOME ZERO, nollsvält. Varje brasilianare har rätt att få äta tre mål mat om dagen.
Att han svultit själv som barn syns. Han är mycket kort. Uppvuxen som han är i nordöstra Brasilien är det inget konstigt med det, men desto märkligare är att han och hans parti försöker förändra villkoren för svältande människor och deras deltagande i den demokratiska utvecklingen i Brasilien.
Spännande möjligheter har öppnats genom Orcamento Participativo, deltagande budget, där medborgare som vill är med och beslutar om kommunens investeringar. Men där finns också mycket som hindrar.
Poltikers olika förutsättningar blir tydliga genom begrepp som "klientelism". I Sverige är det ganska otänkbart att jag som riksdagskandidat skulle kunna lova favörer till dem som lovar kryssa mitt namn. I Brasilien är det en självklarhet som hänger kvar. Men där finns också begrepp som "cidadania" ungefär aktivt medborgarskap. Det handlar om rättigheter och skyldigheter, och ytterst om att själva utöva dem.
I höst är det val även i Brasilien. Jag hoppas Lula får sitta kvar!

Miljöpartiets syn på ekonomi

En studiecirkel inom Attac Alingsås inbjuder mig för att få fråga om miljöpartiets syn på ekonomi. Oron över välfärdsstatens nedmontering och den nyliberala ideologin som rullat över Sverige och världen som en ångvält de senaste decennierna är orsaken till frågorna. Varför kan man inte bara använda överskotten i kommunernas budgetar till att anställa mer folk i den offentliga sekotorn är den uppfordrande frågan.
Var står egentligen Miljöpartiet?
Diskussionen blir het och synen på tillväxt central. Kort kan jag säga att Miljöpartiets grundläggande ideolgi bygger på insikten att den ekonomiska systemet måste rymmas inom det ekologiska. Att den gamla synen på tillväxt, en procentuell ökning av BNP varje år, inte är något bra mått, snarast oanvändbart, om det är en positiv utveckling vi vill ha. Man kan inte okritisk bejaka att vad som helst växer och BNP-tillväxt är bara ett mått på ekonomisk aktivitet till vilket pris som helst. En tillväxt ger inte fler jobb i offentlig sektor. Man måste tänka på ett annat sätt.
Synen på att lönearbete är målet för livet kan ifrågasättas. Miljöpartiet har genomdrivit friår, arbetar för kortare arbetstid och kan tänka sig någon form av medborgarlön. Gillar småföretagande och vill stödja lokal produktion.

Ett centralt begrepp inom Mp är grön skatteväxling. Skatten på det vi vill öka, t ex arbetstillfällen, ska minska och skatten på det vi vill minska, t ex miljöförstöring och koldioxidutsläpp ska öka. En av de viktigaste gröna framgångarna de senaste åren är att vi genom samarbetet med S har lyckats skatteväxla 18 miljarder. Lönetagare har fått en skattesänkning på lönen med i genomsnitt 2000 kr per år, låginkomsttagare har fått mest.

Finns jag?

Hej!
Kollar bland bloggarna på politik men hittar inte min. Ändå har jag registretat den, trodde jag. Funderar också på vad jag kallat den, lenaklevenas. Kanske inget bra namn. Varje gång jag går in på webblogg, politik ser jag Yvonne Ruwaidas "Act for solidarity först". Hon är smart! Min borde naturligtvis ha hetat Absolut bäst! så hade den kommit först i bokstavsordning! Kan man ändra tro?
Lena

Det gick!

Upp 5.30, iväg 6.30. Debatten skulle börja 8.30 i Mellerud på Dalstiernas gymnasium. Jag hann få en kopp kaffe innan det började. Alla andra partier kom med två personer. Kände mig lite ensam och definitivt inte lokalt förankrad, men vad gör man....
Som tur var blev jag lottad att inleda sist och sa som det var, att det blir inga miljöpartister som kommer att jobba i Mellerud efter höstens val om inte några nya ställer upp. 18 år måste man ha fyllt senast på valdagen den 17 september för att vara valbar.
Och det funkade! En ung man som fyller 18 bara några dagar innan valet plus en av lärarna blev medlemmar efter debatten! Toppen!
Övriga partiers representanter var ganska åldersstigna och intet ont i det, men ska unga människors behov prioriteras, måste unga människor själva engagera sig. Ingen kommer att göra det åt den.

Rivstart

Hej igen!
Knappt hann jag börja min valrörelse innan telefonen ringer. Det är Lise Nordin från Grön Ungdom som vill att jag i morgon bitti ska åka till Mellerud och delta i en utfrågning i gymnasieskolan. Kl 8.30! Det är minst tio mil. Det blir till att gå upp tidigt, men en bättre start hade jag inte kunnat önska mig. Miljöpartiets väljare är unga och dessutom finns det extra många förstagångsväljare i höstens val.
Egenligen ska utfrågningen handla om lokala frågor. Gymnasieungdomarna verkar arga. Varför finns inte... varför har ni lagt ner... varför har ni minskat... varför kostar det så mycket....
De lokala miljöpartisterna vill inte ställa upp och de tänker inte heller ha någon lista till fullmäktige i höstens val. Guldläge alltså för några ungdomar att ta över. Två platser har Miljöpartiet nu i fullmäktige som man säkert kan behålla bara man får ihop en lista att gå till val på.
Politik är faktiskt ganska kul. Få se om jag kan få några ungdomar att nappa!

Lena Klevenås

Lena Klevenås


Lena Klevenås

Hej!
Jag kandiderar till riksdagen! Och hoppas på att du kryssar mig i höstens val! Men tyvärr kan du bara göra det om du bor i valkretsen "Västra Götaland norra" t ex i Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda, Trollhättan, Lilla edet, Ale, Vänersborg och Dalsland. Det behövs ca 600 röster för att jag ska bli inkryssad, så det borde gå!
Jag är miljöpartist. Tidigare var jag sosse, men det blev för tråkigt! Där får man inte profilera sig och det kan jag bara inte låta bli. Jag bara är sån, full av energi och engagemang och vilja att rädda världen!
Om en stund infaller den internationella kvinnodagen, den 8 mars. Solidaritet med kvinnor och barn är det som jag arbetar för. Därför startar jag nu min valrörelse och min blogg.
Vill också säga Grattis på namnsdagen till Siv, som i kvinnosolidaritetens namn, eller vad det nu är, alltid ställer upp och hjälper mig när det strular med datorn