KLEVENÅS ORDNADE EXTRAMILJONER TILL SKOLAN

Ja, så står det faktiskt på löpsedeln till Alingsås tidning i veckan!

Kommunfullmäktige i Alingsås, där vi nu är tre miljöpartister beslutade om budgeten den 22 november. Vi hade i förväg beslutat oss för att fokusera på skolan, kulturen och miljön. Skolan skulle vara mitt område, så jag fördjupade mig i alla papper som hörde dit.

Alingsås ligger på 287:e plats när det gäller lärartäthet. Det fanns en reservation från v och s där de ville att ytterligare 2,5 miljoner kr skulle anslås för att åtminstone något kunna minska barngrupperna i skola och förskola. Jag beslutade mig för att stödja den och yrka bifall.

Det var riktigt kul att vara uppe i talarstolen igen. Det är 26 år sedan sist i Alingsås. Jag kände att jag pratade väl. Det fanns massor av tunga argument i underlaget. Jag utmanade politiker i den lokala borgerliga alliansen att leva upp till det de pratat om i valrörelsen. De tog tydligen åt sig! Fyra av dem avstod i den efterföljande voteringen, så oppositionen s+v+mp vann med 24 mot 23. Så nu får jag massor av snälla mail och kramar från föräldrar och lärare.

Kul att det går att göra skillnad!

Redovisning av ekonomin för personvalskampanjen

Hej!
Det var länge sedan sist, men äntligen har jag kommit över resultatet i valet. Dags att göra klart det som återstår efter personvalskampanjen!
Jag lovade tidigare att redovisa ekonomin. Så här blev det:

Jag fick 500 kr av Mp Alingsås och 500 kr vardera av två medlemmar som avstod sina personvalspengar. Köpte frimärken för detta och skickade brev till alla medlemmar i valkretsen och bad om stöd.

Resultatet av detta brev blev 2000 kr, så när som på 20 öre. Till dessa 2000 hade jag lovat lägga lika mycket själv. Av dessa 4000 kr tryckte jag en kryssfolder, dvs en folder med info om hur personval går till.

Av valkretsen fick jag 5000 kr som jag annonserade i Alingsås tidning för,
av Mp Alingsås 3 400, en räkningen för "visitkort" betalades av dem.

Summa pengar 1500 (frimärken) + 2000 + 2000 (folder) + 5000(annons AT) + 3400(visitkort) = 14 000

Mp Alingsås betalde sedan dessutom en räkning på 2000 för en annons i Alingsåskuriren.