Lula, rapport från Lennart Kjörling

Han står inför en svår politisk utmaning eftersom han vill flytta en del av det nedre loppet på Fransiscofloden. En lokal biskop hungerstrejkar sedan tre veckor och regeringen känner sig hotad, de har kallat honom auktoritär, men i själva verket är det regeringen som inte har genomfört ett rådslag man utlovat. Lula fortsätter att satsa på agrobuisness, som skulle få vatten genom förflyttningen. Det känns märkligt att han är så envis på denna punkt och sviker sina vänner bland småbrukarna Annars har det kommit fram siffror som visar på sociala förändringar under Lula. Man talar om fen klasser. Överklassen A är cirka 2 procent och B som jag skulle vilja kalla medelklassen är c 20. Klass C, som jag skulle vilja kalla arbetare med inte alltför dåliga villkor, som deltar i ekonomin har växt från 32 till 49 procent på fem år, Klass D/E har minskat från 46 till 26 procent. Det är de som är de riktigt fattiga. Av detta kan man förstå varför Lula är populär. Det handlar om att det finns fler arbeten och om de sociala programmen med pengar till de fattiga. Mycket bra siffror, fast tillförlitligheten är kanske inte 100 procent. Ändå skulle jag vilja säga att Lula blir allt mindre intressant. Det finns inga visioner kvar utan mest politiskt spel på hög nivå.

Min kommentar: Jag förstår inte Lennarts slutsats. Lula hade visionen om fome zero, nollsvält, och resultaten är väl fantastiska och mycket intressanta. Håller han inte helt enkelt på att förverkliga sin vision! Allt han gör är naturligtvis inte rätt, men vem har någonsin fått bättre resultat på så kort tid?

Inte ett enda torskyngel i Kattegatt!

Måndagsmorgonens nyhet i rapport den 17 dec 2007 bekräftar med fasa den bild jag fått i Isabella Lövins bok Tyst hav. Läs den! Det är precis som med klimatförändringen. Vi människor verkar inte kunna förmå oss till att reagera förrän det nästan är för sent.


Nu finns det inte ett enda torskyngel kvar i Kattegatt. Inte ett enda! Och de torskar som tas upp är alla mellan 1-2 år, dvs små och de förökar sig inte.


De kvoter som Sverige fått för att "begränsa" torskfisket är så stora att vi numera aldrig lyckas få så mycket torsk, trots större båtar och effektivare redskap. Måste vi i EU göra om Kanadas misstag och slå ut också våra torskbestånd?!


Politikerna har gjort ett stort misstag när de betraktat forskarnas alla larmrapporter som en partsinlaga som ska vägas samman med andra intressen. Nödvändigheten av att bevara tillräckliga bestånd av fisk i haven är väl inget man kan kompromissa bort!


Fiskerinäringen är starkt översubventionerad. Vi har för många, för stora och för effektiva båtar. Ca en miljard av skattebetalarnas pengar ger inte mer nytta än fisk för ca en miljard. Däremot ger subventionerna dramatiska skador på fiskbeståndet såväl i vårt närområde som längs u-ländernas kuster där EU köpt kvoter för en spottstyver och slagit ut det kustnära fisket för lokala fiskare.


Fiske är inte vilken näring som helst. Fisk är en naturresurs och den är inte oändlig som vi trodde förr. Torsk finns inte längre som en billig rikligt förekommande matfisk. Det är inte bara en miljökatastrof. Det är också en ekonomisk katastrof.


Vad vi omedelbart behöver är stopp för fiske av bl a torsk och ål. Vi behöver marina reservat med fiskeförbud där fisken kan få vara i fred och växa till. Varför prövar vi inte det nuvarande fisket i miljödomstol. Företag på land som har verksamhet som påverkar djur och natur måste ha tillstånd och komma med miljökonsekvensbeskrivningar. Det nuvarande fiskets miljökonsekvenser är väl dokumenterade. De borde räcka för ett totalförbud!