Bra och burdus

Det blev en lista i Mellerud! Läste du min blogg den 9 mars?
Jag ryckte in och tog en auladebatt på gymnasiet i Mellerud som ingen ville ta. Avslöjade att miljöpartisterna där i smyg tänkte lägga ner och inte ha en lista i höst. Ställde den provocerande uppmaningen till publiken att några måste ta över om partiet skulle överleva. Fick två nya medlemmar.
NU STÅR DE SOM ETTA OCH TVÅA PÅ FULLMÄKTIGELISTAN!
Får jag tack för denna insats? Nej,kritik. Jag var för burdus. Melleruds miljöpartister kände sig helt överkörda och de var de ju, men vad var viktigast? Att partiet försvann i kommunvalet eller att nya människor fick chans att ta över?

Egenavgifter -vad är det?

Det politiska språket är fullt av svåra begrepp. Egenavgifterna kompenseras fullt ut, vad betyder det? Peter Eriksson, språkröret var väldigt nöjd över detta i riksdagsdebatten om budgeten igår, så det måste vara viktigt. Jag inser att jag inte riktigt hänger med så jag ringer Lennart Olsen, miljöpartiets man på finansdepartementet och frågar.

Så här är det: Egenavgifterna som är 10 % av inkomsten infördes med det nya pensionssystemet i mitten av 90-talet. Arbetsgivarna betalar in lika mycket. Pengarna går till pensionssystemet. I budgetförhandlingarna år 2000 mellan S, V och Mp kom man överens om att kompensera löntagarna för dessa avgifter och successivt har de tagits bort helt och hållet. Från och med 2005 kompenseras man till 100 % för dessa avgifter. Det betyder drygt 50 miljarder i sänkta skatter.

Att skatten har sänkts med 10 % tack vare att egenavgifterna har kompenserats är sällan något man hör i den politiska debatten. Däremot hör man ofta att Mp är skyldig till de höga bensinpriserna. Det kan vara bra att veta att den skattehöjning vi beslutat om tillsammans med S och V ligger på knappt 19 öre per liter.

Nu vet i alla fall jag hur det hänger ihop och kan förklara det i den politiska debatten.

De svåraste frågorna saknas i valdebatten

Hans Abrahamsson skriver på GP-debatt den 8 april att de svåraste frågorna saknas i valdebatten. Han efterlyser nya utopier som svar på hur kraven på levnadsstandard, rimligt resursuttag och global fattigdomsbekämpning skall kombineras.

Miljöpartiet har tagit fram en rapport, kallad NOLLSVÄLT. Det är vår utopi och den är fullt realistisk. Vi menar bestämt att det går att utrota hungern som dödar ett småbarn var femte sekund. Resurser saknas inte och rätten till mat, dvs. möjligheten att få försörja sig och sina barn, är en av de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konventioner. Regeringarna i varje land har skyldighet att organisera sina samhällen så att det blir möjligt.

För Sveriges del innebär det att vi måste sluta sabotera andra länders försök att fullgöra dessa skyldigheter. Varje regering måste få ha ett manöverutrymme och vi/EU måste sluta pressa fattigare länder att anpassa sig till våra krav.

Vi svenskar lever i genomsnitt på en orimligt hög materiell standard. Vår jakt på ständig ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är inte rimlig och inte ekologiskt hållbar. Därför arbetar vi för en ekonomi som är underordnad det ekologiska systemet, grön skatteväxling, rättvisare fördelning, ökat bistånd, skatt på valutatransaktioner och mot svensk vapenexport.

Nu lämnar jag Miljöpartiets partistyrelse!

Efter tre år i partistyrelsen känner jag att jag kan det här. Det har varit mycket jobb och mycket intressant. Tyvärr måste jag säga att arbetet har varit extremt inåtriktat. Otroligt mycket tid går åt till att förbereda och efterarbete de årliga kongresserna som Miljöpartiet har. Varje Kristi Himmelsfärdshelg ägnar ett antal hundra miljöpartister åt att sitta inne och genom diskussioner som ofta dragit ut till på småtimmarna peta i texter som om det vore det viktigaste av allt. Efter varje kongress sjunker opinionssiffrorna när allmänheten får se hur vi arbetar. Det är trist, tycker jag.
Lotta Hedström, tidigare språkrör gjorde för några år sedan ett fantastiskt arbete för att stärka partiet. En mängd kloka förslag vaskades fram, bl a att ha kongresser vartannat år i stället för varje och att minska valberednigen som består av 29! personer. Inget av förslagen gick igenom.
Nu sitter jag med i en arbetsgrupp som ska försöka komma med förslag till att förbättra kongressens arbetsformer. En sak har vi i alla fall åstadkommit. Inga diskussioner ska pågå efter kl 22 i år. En motion till kongressn om attt införa så kallat påverkanstorg har aprtistyrelsen bifallit. Kanske kommer också kongressen att gilla den.
Men huvudskälet till att jag vill lämna partistyrlsen är att jag vill in i riksdagen i höst! Och kommer jag in där, som jag hoppas, så vet jag att jag kommer att vilja åka hem på helgerna!

Världsbutiken SOLEN

En dröm jag burit i många är är att starta en så kallad Världsbutik för att sälja rättvisemärkta varor. Från början hade jag tänkt att göra det som tröst efter valet om jag inte skulle komma in i riksdagen, men det är inte alltid man kan välja tidpunkt själv.
För precis ett år sedan fick jag nys om att den perfekta lokalen i Alingsås var ledig, den skulle bara renoveras för att sedan hyras ut. Läget var nära torget och granne med Planeten, som säljer ekologiska varor. Plangatan 7
Sagt och gjort eller Carpe diem eller vad man nu säger!

Vi bildade förening, funderade på vad butiken skulle heta. SOLEN förstås, eftersom vi vill sprida värme och upplysning om rättvisemärkt.
Och det passade bra bredvid "Planeten".

Den 1 oktober öppnade vi. Varorna kunde vi betala tack vare lånade räntefria pengar. Öppethållandet kunde vi fixa med ideellt arbete.
Försäljningen gick naturligtvis bra i julhandeln, men nu har vi också lyckats överleva de tre första månaderna med ett litet överskott.
Vi kan andas ut. Vi kommer att klara det!