Att bara flyta med...

Att sitta i en styrelse eller i ett fullmäktige och bara flyta med är inte bra. Rätt var det är kommer det ett slarvigt underlag som man inte hinner läsa och som det verkar som alla andra har koll på, så allt är nog i sin ordning ...
Det är ju dumt att vara otrevlig och ställa besvärliga frågor, eller?

AMF:s pensionsavtal visade sig vara en skandal, men ingen brydde sig om att läsa och försöka förstå.
Ett säkrare övergångsställe för skolbarn visade sig vara en ny trafikled för 8000 bilar per dygn.

Så kan det bli när ingen tar personligt ansvar och bara flyter med och litar på att någon annan har koll ...

Kära Alexander!

Lycka till i F! All förändring börjar med engagerade människor. De behövs överallt, såväl inom organisationer som inompartier. Alla partiet började som en rörelse där människor så småningom insåg att de också behövde politiska makt. Miljöpartiet behövs i svensk politik och börjar bli allt mer inflytelserik. Det kanske inte är lika skojigt men det är nödvändigt för vi behöver bättre politiska beslut.
Samtidigt behövs det naturligtvis nya partier för att kämpa för nya frågor. Och nya rörelser som driver fram bildandet av dessa nya partier.
Själv har jag varit freds- och miljövän, socialdemokrat, t o m riksdagsledamot, blev mer eller mindrae utslängd av mina egna, var med o startade Attac, är nu med i Miljöpartiet, såväl i min kommun Alingsås som kandidat till EU-parlamentet.
Står på 7:e plats och vill gärna bli inkryssad den 7:e juni. Kallar mig inte feminist men jobbar för att alla kvinnor och barn världen över ska ha rätt till mat. Så jag vill vara med och ändra på EU:s handels- och jordbrukspolitik. Det är svårt enbart att göra utomparlamentariskt. Det behövs engagemang utifrån, men också politiker som arbetar inifrån.

Kandidat till EU-parlamentet!

Snart är det dags igen för val till EU-parlamentet, söndagen den 7 juni. Och jag står på 7:e plats på Miljöpartiets lista. Lätt att komma ihåg om ni vill kryssa. 7:e plats den 7:e juni!

Miljöpartiet har en lista som omfattar hela Sverige, så för en gång skull är man som kandidat inte begränsad till sin egen lilla valkrets. Att stå på sjunde plats känns ganska fint. man få vara med och kämpa för att få upp valdeltagandet och röstsiffrorna, men behöver inte räkna med att behöva åka till Bryssel i fem år. Jag åker hellre till Stockholm efter riksdagsvalet nästa år.....
Frågorna som jag jobbar med är desamma avsett var, för en bättre miljö, för rättvisare handelsvillkor, för nollsvält.
Och verktygen finns överallt, men ser lite olika ut på olika nivåer.

I EU avgörs den svenska jordbruks- och handelspolitiken. Vi har inte längre någon "egen". Därför måste vi arbeta hårt inom EU så att EU uppför sig anständigt gentemot andra länder. Skulle jag bli EU-parlamenatariker finns det hur mycket som helst att sätta tänderna i

FAO är ingen biståndsorganisation

Gunilla Carlsson, biståndsministern, kritiserar FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation för bristande effektivitet i sin biståndsverksamhet i en debattartikel i DN den 9 mars. Men enligt Sverige ska FAO ägna sig bara åt forskning, metodutveckling och kunskapsspridning och vi har inte bidragit med pengar till någon biståndsverksamhet. Vi har inte heller deltagit i de stora Telefoodgalor som anordnas varje år där man samlar in pengar till FAO:s biståndsprojekt. Dessa finansieras alltså utan Sveriges medverkan helt utanför den reguljära budgeten. Sverige har alltid bara bidragit till den reguljära budgeten som inte omfattar bistånd. Hur kan vi då kritisera dem för brister i biståndet?

Tennisvägen och Nolhagapark

Har varit strängt upptagen i flera veckor att försöka rädda en del av Nolhaga park i Alingsås som hotas av fällning för att en ny väg ska dras fram,för att "sila" in fler bilar i stadskärnan. Allmänheten är i uppror, insändarestorm utan dess like, s+v+mp samarbetar väl, motionerar, debatterar, interpellerar, manifesterar. Lokalradio,TV, press är intresserade men de borgerliga majoriteten låter sig inte påverkas. Vägen ska fram! Idag har kommunstyrelsen tagit ytterligare ett beslut och skickar ett undermåligt underlag till fullmäktige. Den sista? fighten tas den 25 mars. Kändisar har adopterat de 13 största och mest skyddsvärda bokarna och en ek, bl a Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Lars Ohly och Mona Sahlin, Mattias Bäckman, K G Hammar, Lotta Engberg, Stefan Edman, Stefan Andhé, J Christer Ericson, Tore Hagman och Edit Ugrai.