FN:s stora matmöte i Rom

Den 3 juni öppnade FN:s stora matmöte i Rom om hur man ska möta livsmedelskrisen.
President Lula från Brasilien från Brasilien har talat. Den svenska statsministern har inte ens åkt dit.

Äntligen har hungern hamnat högt upp i debatten, men det är knepiga diskussioner som pågår. 100 miljoner riskerar svält meddelas det på radion. Men det är ju 854 miljoner som redan lider av kronisk undernäring och ett litet barn dör av svält var femte sekund, så vad då 100 miljoner? Vi borde väl säga 954 miljoner för det som händer nu är att antalet svältande ökar med ca 100 miljoner när matpriserna stiger utom räckhåll för fattiga människor, men de alla de som redan befann sig i den katastrofala situationen, måste väl också räknas in!

Lösningen tror många är ökad produktion och mer matbistånd. Det tror inte jag. Den snabbaste lösningen är ökad köpkraft och att alla regeringar ska respektera sina medborgares rätt till mat, dvs försörjningsmöjligheter. Köpkraften kan öka genom ett globalt eller nationellt barnbidrag. Det finns inget som är så lätt att skicka eller dela ut i form av generell välfärd som ett barnbidrag. FIAN har idéer om en "basic food income". Det tror jag på. För människor med pengar har det hittills alltid funnits mat att köpa.