Ny resolution i FN om Rätten till mat

FN:s generalförsamling antog en resolution om Rätten till mat den 21 november 2007
Resolution on The Right to Food (Document A/C.3/62/L.53)
Röstsiffrorna var 176 mot 1. Det var USA som röstade emot.

Resolutionen säger att det är oacceptabelt att mer än 6 miljoner barn dör av hungerrelaterade sjukdomar innan sin femte födelsedag och att det finns 854 miljoner undernärda människor totalt i världen. De konstaterar att antalet undernärda människor har ökat de senaste åren trots att vi skulle kunna föda 12 miljoner människor, dvs. dubbelt så många som jordens nuvarande befolkning. Kvinnor och flickor är dubbelt så hårt drabbade av hunger, svält och fattigdom, som pojkar och män. Generalförsamlingen uppmanar därför alla stater att särskilt ta itu med könsdiskriminering och bristen på jämställdhet.

Generalförsamlingen konstaterar att 80 % av dem som är hungriga lever på landsbygden och att 50 % är småjordbrukare som är särskilt utsatta. Man uppmanar därför såväl stater som näringsliv och globala institutioner att inkludera Rätten till mat i alla förhandlingar inom sina respektive områden, särskilt när det gäller handelsavtal. Resultatet av dessa får inte påverka Rätten till mat i andra länder negativt. Man påminner om vikten av New York deklarationen Action Against Hunger and Poverty och konstaterar att löftet från FAO:s toppmöte World Food Summit 1996 om att halvera antalet svältande på 20 år inte kommer att hållas.

Man uppmanar kraftfullt staterna att prioritera Rätten till mat i sina utvecklingsstrategier.(Denna uppmaning hoppas vi i FIAN-Sverige att biståndsminister Gunilla Carlsson lyssnar alldeles särskilt till.) Till slut tackar man specialrapportören för Rätten till mat för hans engagemang och värdefulla bidrag och ger honom i uppdrag att återkomma med en ny rapport till nästa session i generalförsamlingen.

Lena Klevenås

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback