Bloggar på annan plats!

Hej!
Ni i EU-valrörelsen hittar du min blogg på lenaklevenas.wordpress.com
Min hemsida finns på mp.se/lenaklevenas
Lena

Att bara flyta med...

Att sitta i en styrelse eller i ett fullmäktige och bara flyta med är inte bra. Rätt var det är kommer det ett slarvigt underlag som man inte hinner läsa och som det verkar som alla andra har koll på, så allt är nog i sin ordning ...
Det är ju dumt att vara otrevlig och ställa besvärliga frågor, eller?

AMF:s pensionsavtal visade sig vara en skandal, men ingen brydde sig om att läsa och försöka förstå.
Ett säkrare övergångsställe för skolbarn visade sig vara en ny trafikled för 8000 bilar per dygn.

Så kan det bli när ingen tar personligt ansvar och bara flyter med och litar på att någon annan har koll ...

Kära Alexander!

Lycka till i F! All förändring börjar med engagerade människor. De behövs överallt, såväl inom organisationer som inompartier. Alla partiet började som en rörelse där människor så småningom insåg att de också behövde politiska makt. Miljöpartiet behövs i svensk politik och börjar bli allt mer inflytelserik. Det kanske inte är lika skojigt men det är nödvändigt för vi behöver bättre politiska beslut.
Samtidigt behövs det naturligtvis nya partier för att kämpa för nya frågor. Och nya rörelser som driver fram bildandet av dessa nya partier.
Själv har jag varit freds- och miljövän, socialdemokrat, t o m riksdagsledamot, blev mer eller mindrae utslängd av mina egna, var med o startade Attac, är nu med i Miljöpartiet, såväl i min kommun Alingsås som kandidat till EU-parlamentet.
Står på 7:e plats och vill gärna bli inkryssad den 7:e juni. Kallar mig inte feminist men jobbar för att alla kvinnor och barn världen över ska ha rätt till mat. Så jag vill vara med och ändra på EU:s handels- och jordbrukspolitik. Det är svårt enbart att göra utomparlamentariskt. Det behövs engagemang utifrån, men också politiker som arbetar inifrån.

Kandidat till EU-parlamentet!

Snart är det dags igen för val till EU-parlamentet, söndagen den 7 juni. Och jag står på 7:e plats på Miljöpartiets lista. Lätt att komma ihåg om ni vill kryssa. 7:e plats den 7:e juni!

Miljöpartiet har en lista som omfattar hela Sverige, så för en gång skull är man som kandidat inte begränsad till sin egen lilla valkrets. Att stå på sjunde plats känns ganska fint. man få vara med och kämpa för att få upp valdeltagandet och röstsiffrorna, men behöver inte räkna med att behöva åka till Bryssel i fem år. Jag åker hellre till Stockholm efter riksdagsvalet nästa år.....
Frågorna som jag jobbar med är desamma avsett var, för en bättre miljö, för rättvisare handelsvillkor, för nollsvält.
Och verktygen finns överallt, men ser lite olika ut på olika nivåer.

I EU avgörs den svenska jordbruks- och handelspolitiken. Vi har inte längre någon "egen". Därför måste vi arbeta hårt inom EU så att EU uppför sig anständigt gentemot andra länder. Skulle jag bli EU-parlamenatariker finns det hur mycket som helst att sätta tänderna i

FAO är ingen biståndsorganisation

Gunilla Carlsson, biståndsministern, kritiserar FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation för bristande effektivitet i sin biståndsverksamhet i en debattartikel i DN den 9 mars. Men enligt Sverige ska FAO ägna sig bara åt forskning, metodutveckling och kunskapsspridning och vi har inte bidragit med pengar till någon biståndsverksamhet. Vi har inte heller deltagit i de stora Telefoodgalor som anordnas varje år där man samlar in pengar till FAO:s biståndsprojekt. Dessa finansieras alltså utan Sveriges medverkan helt utanför den reguljära budgeten. Sverige har alltid bara bidragit till den reguljära budgeten som inte omfattar bistånd. Hur kan vi då kritisera dem för brister i biståndet?

Tennisvägen och Nolhagapark

Har varit strängt upptagen i flera veckor att försöka rädda en del av Nolhaga park i Alingsås som hotas av fällning för att en ny väg ska dras fram,för att "sila" in fler bilar i stadskärnan. Allmänheten är i uppror, insändarestorm utan dess like, s+v+mp samarbetar väl, motionerar, debatterar, interpellerar, manifesterar. Lokalradio,TV, press är intresserade men de borgerliga majoriteten låter sig inte påverkas. Vägen ska fram! Idag har kommunstyrelsen tagit ytterligare ett beslut och skickar ett undermåligt underlag till fullmäktige. Den sista? fighten tas den 25 mars. Kändisar har adopterat de 13 största och mest skyddsvärda bokarna och en ek, bl a Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Lars Ohly och Mona Sahlin, Mattias Bäckman, K G Hammar, Lotta Engberg, Stefan Edman, Stefan Andhé, J Christer Ericson, Tore Hagman och Edit Ugrai.

EU pressar på Centralamerika handelsavtal

Idag startar förhandlingar om ett handelsavtal mellan EU och Centralamerika. Insynen är noll. Konsekvenserna katastrofala för fattiga småbönder och ursprungsbefolkningar. Tillsammans med ordf i LAG Latinamerikagrupperna har jag som ordf i Fian en debattartikel i Sydsvenskan. Vi kräver att förhandlingarna ska frysas tills det kan ske en öppen debatt av konsekvenserna. Mer info finns på www.rentmjol.nu

FIAN ska växa!

Vad jag saknar i det mesta som gäller hunger är insikten om vilket fantastiskt verktyg rättighetsbegreppet är. Det är därför jag är ordf för FIAN som jobbar för rätten till mat, eller snarare rätten till att få försörja sig i värdighet. Tyvärr har FIAN efter 20 år fortfarande bara drygt hundra medlemmar i Sverige. Det är rent otroligt vad denna lilla organisation har lyckats åstadkomma. FIAN Sverige har kansli i Stockholm och två anställda! Och fick nu 10 dec sin första enorma framgång då tilläggsprotokollet antogs. Nu har jag bestämt mig för att FIAN ska växa! Den hundrade medlem blev Anita Klum. Nu vill jag att du också ska bli medlem! Det innebär inte en massa jobb för dig, om du inte vill, ett mail i månaden kanske med möjlighet att gå in på www.fian.se och klicka på en blixtaktion, ofta till stöd för ursprungsfolk och kvinnor, ofta småbönder eller landlösa plus ett utskick en gång om året med någon form av verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte. Medlemsavgiften är 240/år kr till PG 433 11 47-eller autogiro med 20 kr/månad Vilket väljer du?

Tilläggsprotokollet upp till beslut i FN:s generalförsamling!

Den 10 dec är MR-dagen. I år firas 60-årsjubileum av FN:s förklarinmgen om de mänskliga rättigheterna. Men i år är dagen extra värd att fira. De mänskliga rättigheter som finns i den konvention som behandlar de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, den så kallade ESK-konventionen, kommer troligen idag att få sitt "kyotoprotokoll", ett tilläggsprotokoll, antaget i FN:s generalförsamling. Då kommer äntligen kränkingar av rätten till mat, vatten, bostad etc att kunna bli föremål för individuell klagan inom FN-systemet. De regeringar som inte har respekterat, skyddat eller tillgodosett sina medborgarae rätt att kunna försörja sig blir tvugna att förklara varför de inte gjort vad de till det yttersta av sin förmåga har lovat göra. Detta kommer att bli ett fantastiskt verktyg i kampen för utrota extrem fattigdom och hunger. FIAN har arbetat för detta i tjugo år så det är en glädjens dag.

7405 personer skrev på namninsamling för rättvisa handelsvillkor

Den 16 oktober på Världshungerdagen överlämnade FIAN, Food First Information and Action network och LAG, Latinamerikagrupperna namninsamlingen för rättvisa handelsvillkor, demokratiska förhandlingar och rätten till mat till regeringen. Namninsamlingen har pågått sedan den 17 april. 7405 personer har tagit ställning, läs mer: http://www.rentmjol.nu/7405-svenskar-tog-stallning-rattvisa-handelsvillkor

En hundring i månaden till varje byinvånare

I byn Otjivero i Namibia gör man just det, ger en hundring i månaden till alla. En basic income grant BIG. Läs mer på www.bignam.org Det är ett tvåårigt projekt som startade vid årsskiftet. Var och en av byns 1200 invånare får en namibisk hundralapp, motsvarande 82 kr. Resultatet är gott. Sedan denna BIG började delas ut rapporterar sjuksköterskan i Otjivero att inte ett enda barn tagits in för akut undernäring, vilket tidigare hände två ggr per månad. Människorna köper uppenbarligen mat till sina barn. Fler kommer till hälsokliniken när de kan betala avgiften på 50 cent. De betalar också skolavgifter, köper skoluniformer och skor till barnen och förbättrar sedan sina hus. Det är t o m lättare att söka jobb, när man kan köpa anständiga kläder. Ni minns kanske min idé om att införa ett globalt barnbidrag? Och Joeseph Hanlons påstående: "It´s poosible just to give money to the poor" Nu finns det dom som gör just det! Och man kan stödja det direkt ekonomiskt om man vill.

Livsmedelskrisen galopperar i finanskrisens skugga

I skuggan av den finansiella krisen finns den globala livsmedelskrisen som också blir allt värre. Trots Millenniemålet om att utrota extrem fattigdom och hunger accelererar även tempot i svältdöden. Ett litet barn dör av kronisk undernäring var femte sekund. Och världens regeringar står lika handfallna i att hantera denna accelererande kris som den akuta finanskrisen. Antalet kroniskt undernärda var enligt FAO 923 miljoner under 2007, en kraftig ökning sedan året innan. Under 2008 kommer antalet troligen att överstiga en miljard! De allra flesta, 90 % av de 923 miljoner människor som lider av kronisk undernäring gör det på grund av bristande tillgång till resurser. De är för fattiga för att kunna försörja sig och behöver i första hand tillgång till produktiva resurser, jord, vatten och fröer eller en tillräcklig inkomst för att kunna försörja sig själva och sina svältande barn. Trots att majoriteten av de hungrande bor på landsbygden, där maten produceras, saknar de resurser för att kunna producera eller köpa sin mat. Detta beror till stor del på regeringarnas bristande respekt för människors rätt till mat, som stadgas i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och den juridiskt bindande konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De flesta av världens stater har genom konventionen förbundit sig att respektera, skydda och uppfylla rätten till mat. Ändå är det oftast de vinstdrivande syftena som styr de politiska besluten - inte människors rätt till en tillfredsställande levnadsstandard! Nu satsas miljarder på att rädda det finansiella systemet. När ska världens regeringar satsa miljarder på att låta alla världens barn få äta sig mätta?

Mänskliga rättigheter

När vi pratar om mänskliga rättigheter tänker vi ofta fel. Den svenska regeringen gör det. Alla som med rätta kritiserar kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina gör det. T o m Global Greens gör det i sitt 21-punktsprogram som antogs i maj. Hur tänker man då fel? Jo, man tänker nästan bara på de medborgerliga och politiska rättigheterna, som yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet. Och glömmer helt bort att de mänskliga rättigheterna också är ekonomiska, sociala och kulturella. Det är en mänskliga rättighet att få äta sig mätt, att få försörja sig, att ha tak över huvudet och att få utbildning. Och det är respektive regerings ansvar att i första hand respektera och skydda sina medborgares rättigheter. Och att också se till att inte kränka de mänskliga rättigheterna för medborgare i andra länder. Det är fastslaget att de mänskliga rättigheterna är generella, individuella och universella. De gäller alla människor, alltid och överallt. De är jämbördiga och ömsesidigt stödjande. Därför borde vi sluta att gradera dem! Rätten till mat är precis lika viktig som rätten till prat! Det här borde såväl den svenska regeringen som Global Greens rätta till i sina politiska dokument. Kanske skulle vi t o m kunna ge lite kredit till Kina för att de lyft hundratals miljoner ut extrem fattigdom och svält och inte bara kritisera dem för de andra kränkningar de utsätter sina medborgare för.

Är det inte dags att koppla ihop välfärden med världssvälten?

Hungern i världen ökar liksom hälsoproblemen för dem som äter för mycket. 1, 2 miljarder människor i västvärlden dör i förtid på grund av överkonsumtion av mat. Samtidigt går 860 miljoner människor ständigt hungriga och känner inte till begrepp som frukost och lunch. Och svält är dödligt! Ett litet barn (under 5 års ålder) dör var 5:e sek och tempot i sväldöden ökar! I Millenniemålen som antogs år 2000, lovade världens regeringar att utrota extrem fattigdom och hunger. Utvecklingen går nu snabbt åt motsatt håll. Delvis p g a de stigande livsmedelspriserna och efterfrågan på etanol. Men är det enda orsaken? Stora arealer används också till att odla kaffe, bomull, grönsaker och exotiska frukter för export från länder där människor svälter. Att producera livsmedel kräver mycket vatten. Till ett glas vin har det gått åt120 liter vatten, till ett kilo kött 15 500 liter. I Sverige slänger vi dessutom en tredjedel av den mat vi handlat hem. Om alla människors rätt till mat ska förverkligas och vi ska uppnå nollsvält kanske vi alla måste sluta slösa, sluta slänga mat, äta mindre kött och på så vis minska våra ekologiska fotspår så att det finns utrymme för fler att få äta sig mätta. 

FN:s stora matmöte i Rom

Den 3 juni öppnade FN:s stora matmöte i Rom om hur man ska möta livsmedelskrisen.
President Lula från Brasilien från Brasilien har talat. Den svenska statsministern har inte ens åkt dit.

Äntligen har hungern hamnat högt upp i debatten, men det är knepiga diskussioner som pågår. 100 miljoner riskerar svält meddelas det på radion. Men det är ju 854 miljoner som redan lider av kronisk undernäring och ett litet barn dör av svält var femte sekund, så vad då 100 miljoner? Vi borde väl säga 954 miljoner för det som händer nu är att antalet svältande ökar med ca 100 miljoner när matpriserna stiger utom räckhåll för fattiga människor, men de alla de som redan befann sig i den katastrofala situationen, måste väl också räknas in!

Lösningen tror många är ökad produktion och mer matbistånd. Det tror inte jag. Den snabbaste lösningen är ökad köpkraft och att alla regeringar ska respektera sina medborgares rätt till mat, dvs försörjningsmöjligheter. Köpkraften kan öka genom ett globalt eller nationellt barnbidrag. Det finns inget som är så lätt att skicka eller dela ut i form av generell välfärd som ett barnbidrag. FIAN har idéer om en "basic food income". Det tror jag på. För människor med pengar har det hittills alltid funnits mat att köpa.